Vurderer du ny jobb?

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. Uansett hvilken grunn du har for å vurdere å bytte jobb, så er det stor sjanse for at du nå er i prosess – en endringsprosess. Om det er på grunn av nåværende arbeidsoppgaver, endringer på jobb, lederen du har, eller du rett og slett kjenner du er klar for noe nytt, så kjennetegnes prosessen ofte av å være både spennende og skummel på en gang. Skummel fordi en vet hva en har og ikke hva en får, pluss at usikkerhet i hva fremtiden bringer kan være utfordrende å stå i. Spennende fordi det innebærer en ny start og nye muligheter.


Når avslutningen ikke er frivillig

Prosessen vil være noe forskjellig når du selv velger å bytte jobb enn når arbeidsgiver velger at du må gjøre noe annet på grunn av omstilling, nedbemanning eller at stillingen du har i dag ikke er riktig for deg. En slik personlig omstilling, uavhengig av årsak, er for mange en krevende fase. For noen starter en sorgprosess av det tapte, mens andre umiddelbart ser muligheten for å gjøre noe helt annet.


Fellesnevneren er bevisstgjøring av styrker og motivasjon

Fellesnevneren for å lykkes best mulig i denne omstillingsprosessen handler om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så stake ut en ny kurs. Å bli kjent med egne interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse og jobbmotivasjon, vil styrke videre karrierevalg og karriereutvikling. Ofte handler det om å få hjelp til å sortere og plassere.


En karriererådgiver på laget

En karriererådgiver hjelper deg med denne kartleggingen og bevisstgjøringen. Dette vil styrke beslutningsgrunnlaget ditt i forkant av et slikt valg. Det å ha en karriererådgiver i den personlige omstillingsprosessen det kan være å søke ny jobb kan være avgjørende for hvor raskt du kommer ut i ny jobb. Støtte både i den personlige omstillingprosessen og det mer tekniske med å utarbeide CV (gjerne også Linkedin profil), bistand i søknadsskriving, testing og intervjutrening likeså.


Hvordan jeg jobber som karriererådgiver

Opplegget tilpasses alltid hver enkeltes behov. Vi starter med et overblikk over egne ressurser og kompetanse, og så kartlegges de ulike muligheter i dagens arbeidsmarked. Videre kurs stakes ut etter hva du trenger, og det kan være søknadsskriving, utarbeidelse av CV (og Linkedin profil), intervjutrening mm.).

En karriererådgiver har taushetsplikt, så du kan være trygg på at konfidensialitet ivaretas.


Den riktige jobben for deg er der ute!

Nøl ikke! Ta kontakt med karriererådgiver Kine Aasheim i dag! Tlf: 91623873, epost: kine@kineaasheim.no.

Online booking her.

Jeg har 20 års erfaring med HR arbeid og HR ledelse, både offentlig og privat, hvorav 8 år som HR direktør i Visma. Jeg har87 års universitetsutdanning innen psykologi, veiledningspedagogikk, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling, samt en master i administrasjon og ledelse. Jeg er sertifisert karriererådgiver og har sin coachutdanning fra Nordic Coach & NLP Academy.

Referanse:

«Kine er en aktiv lytter, som var oppriktig engasjert – på mine premisser. Hun ga konkrete og gode råd, som virket godt i forhold til valg av framtidige jobber, søknader og forberedelser på intervju. Hun er kreativ, empatisk og godt orientert i det moderne arbeidslivet.» Hele referansen kan du lese her.

Trenger du HR-tjenester eller karriererådgivning/omstillingsprogram i bedrift, se dinHR AS: dinhr.no.

Facebook
Twitter
LinkedIn