Kjenner du på noe av dette?

Tiden er nå. Ta grep om din karriereutvikling!

Å være i karriereomstilling

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. Uansett hvilken grunn du har for å søke ny jobb, så er det stor sjanse for at du nå er i prosess – en endringsprosess. Fellesnevneren for å lykkes best mulig i denne omstillingsprosessen handler om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så stake ut en ny kurs. Å på ny bli kjent med egne interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse og jobbmotivasjon, vil styrke videre karrierevalg og karriereutvikling. Ofte handler det om å få hjelp til å sortere og plassere. 

Prosessen vil oppleves noe forskjellig når du selv velger å bytte jobb enn når arbeidsgiver velger at du må gjøre noe annet på grunn av omstilling / nedbemanning, og når stillingen du har i dag ikke er riktig for deg. En slik personlig omstilling, uavhengig av årsak, er likevel for mange en krevende fase. For noen starter en sorgprosess av det tapte, mens andre umiddelbart ser muligheten for å gjøre noe helt annet. 

Gjennom dette kurset vil du få synliggjort hvilke ressurser du besitter, hva du er god på og ikke minst hva du motiveres av og får energi av, for så å stake ut en ny kurs. Kurset vil i tillegg gi deg god innsikt i jobbsøkerprosessen, og et godt grunnlag for utarbeidelse av CV, søknad, intervjuet mm. 

Jeg har utviklet dette nettkurset for å gi flere tilgang til prosessverktøyene for god karriereomstilling, og for at du skal kunne gjennomføre kurset når og hvor det passer deg best. Jeg deler all min erfaring og verktøy fra mine over 20 år innen HR, ledelse og coaching.

Jeg ønsker deg en god og utviklende prosess i din omstilling. Lykke til på endringsreisen!

Hilsen HR generalist, coach og karriererådgiver
Kine Aasheim

Dette får du:

Dette sier tidligere kursdeltakere om nettkurset:

For meg var det godt å jobbe med leksjonene om endring. Det har gitt meg en bekreftelse på at jeg ikke er alene om å ha det som jeg har det nå.
Kvinne
42 år
Jeg er veldig fornøyd med at det både er video, tekst og oppgaver. Jeg har også aktivt brukt arbeidsboka.
Mann
41 år
Nettkurset gjorde jobbsøkerprossen mer ufarlig. Jeg er nå tryggere på prosessen jeg står i. Jeg har rett og slett fått mer enn jeg håpet på.
Mann
43 år
Selv jeg med veilederbakgrunn fikk stor nytte av kurset. Det har stor verdi å bli fasilitert igjennom prosessen av andre.
Kvinne
55 år

Kursinnhold

Modul 1 På vei til ny jobb
Leksjon 1 Velkommen til Ny kurs – et karriereomstillingsprogram  
Leksjon 2 Kurstilnærmingen som gir deg best resultat  
Leksjon 3 Kursinnhold og mål  
Modul 2 Å være i omstilling
Leksjon 1 Budskapet utad  
Leksjon 2 Viktigheten av å ta vare på deg selv  
Leksjon 3 Det å stå uten jobb og være i omstilling  
Leksjon 4 God nok  
Modul 3 Min jobbidentitet
Leksjon 1 Det jeg er god på  
Leksjon 2 Det som er viktig for meg i en jobb  
Leksjon 3 Mine kjerneverdier og det de betyr for meg  
Leksjon 4 Min personlige merkevare  
Leksjon 5 Den aktive jobbsøkeren  
Leksjon 6 Noe helt annet? En helt ny kurs?  
Modul 4 Jobbsøkerprosessen
Leksjon 1 CVn som gir deg oppmerksomhet  
Leksjon 2 Aktiv bruk av Linkedin  
Leksjon 3 Søknaden  
Leksjon 4 Bruk av rekrutteringssystemer  
Leksjon 5 Intervjuet  
Leksjon 6 Bruk av tester i rekruttering  
Leksjon 7 Profiltype: min profiltypes styrker og utfordringer  
Leksjon 8 Referanser  
Modul 5 Mitt nye ståsted
Leksjon 1 Der jeg er nå  
Leksjon 2 Inspirasjon videre  
Modul 6 BONUS 1: Med en gründer i magen
Leksjon 1 Fra forretningside til virksomhet  
Leksjon 2 Støtteordninger under etablering  
Modul 7 BONUS 2: God start i ny jobb
Leksjon 1 Gratulerer med ny jobb!  
Leksjon 2 En god oppstart