Profråd karriereverktøy med tilbakelesing av resultat

kr 2000,00

Profråd Karriereverktøy består av flere digitale verktøy for bred og helhetlig utforsking av ressurser og muligheter i utdanning og jobb.

Testen tar inntil 30 min, og sendes ut med en link via mail. Du vil få tilsendt utfyllende testrapporter i etterkant av tilbakelesingen.

Med Profråd Karriere utforskes interessemønstre i tillegg til Evner og anlegg, Verdier, Beslutningsutvikling og beslutningsstil, Kommunikasjon og samhandling samt Arbeidserfaringer med fokus på mestring.

Du booker tidspunkt for tilbakelesing sammen med bestillingen. Testene sendes til deg i egen mail innen 24 timer.

Varighet tilbakelesing: inntil 30 min
Sted: Zoom, Teams eller telefon

 

Velg dato og klokkeslett: