Der jeg er nå

Du må logge inn for å få tilgang til dette kurset.
Innhold
Module 1 På vei til ny jobb+
Unit 1 Velkommen til Ny kurs - et karriereomstillingsprogram
Unit 2 Kurstilnærmingen som gir deg best resultat
Unit 3 Kursinnhold og mål
Module 2 Å være i omstilling+
Unit 1 Budskapet utad
Unit 2 Viktigheten av å ta vare på deg selv
Unit 3 Det å stå uten jobb og være i omstilling
Unit 4 God nok
Module 3 Min jobbidentitet+
Unit 1 Det jeg er god på
Unit 2 Det som er viktig for meg i en jobb
Unit 3 Mine kjerneverdier og det de betyr for meg
Unit 4 Min personlige merkevare
Unit 5 Den aktive jobbsøkeren
Unit 6 Noe helt annet? En helt ny kurs?
Module 4 Jobbsøkerprosessen+
Unit 1 CVn som gir deg oppmerksomhet
Unit 2 Aktiv bruk av Linkedin
Unit 3 Søknaden
Unit 4 Bruk av rekrutteringssystemer
Unit 5 Intervjuet
Unit 6 Bruk av tester i rekruttering
Unit 7 Profiltype: min profiltypes styrker og utfordringer
Unit 8 Referanser
Module 5 Mitt nye ståsted-
Unit 1 Der jeg er nå
Unit 2 Inspirasjon videre
Module 6 BONUS 1: Med en gründer i magen+
Unit 1 Fra forretningside til virksomhet
Unit 2 Støtteordninger under etablering
Module 7 BONUS 2: God start i ny jobb+
Unit 1 Gratulerer med ny jobb!
Unit 2 En god oppstart
>