RIM metoden

(Regenerating images in memory)

RIM metoden (regenerating images in memory)
Start video

RIM metoden oppsummert

Regenerating Images in Memory (RIM) er en innovativ samtaleteknikk grunnlagt av Deborah Sandella, en prisbelønnet psykoterapeut med over 40 års erfaring. Metoden er sentrert rundt kroppen og har som mål å transformere individet gjennom å frigjøre negative tanker, følelser og minner, slik at personen kan leve sitt beste liv12

Enkelt og uanstrengt

Klientene tas enkelt og uanstrengt rett til roten av sine utfordringer  – hvor de også løser de. Jeg som fasiliterer av prosessen følger klienten dit de trenger å gå. Klienten vet dette selv, og RIM metoden bistår hver enkelt i å komme dit.

RIM master og trainer i RIM metoden (regenerating images in memomory)

Dette var som en mental massasje! Nydelig!

Klient

Emosjonell bearbeiding

Emosjonell bearbeiding er mye enklere enn tidligere antatt. Det spiller ingen rolle hvilke problemer vi prøver å løse. Den første utfordringen er å identifisere årsaken til et problem. I stedet for å gjette, kan vi stole på at klientens Følelsesdel allerede vet svaret.

RIM-prosessen tar utgangspunkt i at underbevisstheten automatisk finner negative fastlåste emosjonelle minner som forårsaker utfordringer. Nevrovitenskapelige funn støtter effekten av RIM® ved å forklare at hjernen og nervesystemet er foranderlig (nevroplastisitet). Forskere har oppdaget at et tilbakekalt minne kan bli biokjemisk destabilisert, og skape et vindu med mulighet for endring. Det er viktig å VÆRE i hukommelsen (Feeler), ikke bare snakke om det. RIM gjør dette mulig uten å gjenoppleve traumatiske opplevelser. Den gamle fastlåste smerten kan regenereres på en styrkende måte. Det originale negative minnet, regenereres til en ny opplevelse og skaper nye nevrale veier i hjernen. Det opprinnelige faktaminnet er fortsatt intakt, men den negative ladningen det en gang hadde er borte. Dette lar klienten ikke bare tenke annerledes, men vil FØLE annerledes på et mye dypere nivå enn vi noen gang trodde var mulig.

Metoden er spesielt effektiv på

  • STRESS OG ANGST
  • SKAM OG DEPRESJON
  • SORG OG ANGER
  • GIFTIGE RELASJONER
  • AVHENGIGHET
  • SINNE OG FRUSTRASJON

Hvordan metoden fungerer

Det er ikke et problem eller utfordring i livet vi ikke logisk har tilnærmet oss før – men mye forblir likevel uløst. Det RIM gjør er å raskt, trygt og effektivt bryte igjennom og forbi den logiske delen av hjernen (venstre hjernehalvdel) og inn via vår høyre hjernehalvdel, som er den følelsesmessige delen av hjernen. Det gir tilgang til en annen lagringsenhet i hjernen, og dermed mulighet for å jobbe med de emosjonelle blokkeringene. Det er gjennom enkle teknikker kroppen selv som gir uttrykk for hvor det er nødvendig å jobbe. Kroppen vet, og kroppen forteller når en velger å lytte. Og kroppen spiller alltid på lag med hele deg, og vil aldri ta deg dypere, eller inn i problemområder du ikke er i stand til å håndtere. Igjen, kroppen vet! Fasilitatorens viktigste oppgave er å skape en ramme hvor klienten ALLTID kjenner seg trygg og har tillit til den indre prosessen. Fasilitatoren følger klienten.

En RIM prosess betyr at utfordrende ting i livet kan adresseres og frigjøres på en trygg og effektiv måte.

RIM-metoden er basert på prinsippet om at menneskekroppen og sinnet er plastisk, noe som betyr at det er mulig å endre tidligere erfaringer og følelser knyttet til disse ved å gjenoppleve og transformere de mentalt. Teknikken benytter seg av kroppslige fornemmelser og den indre visualiseringsevnen, til å omgå logisk tenking og gå direkte til roten av smerte, hindringer og blokkeringer. Gjennom RIM-prosessen “regenereres” nevrologisk forankrede selvoppfatninger og følelser på en måte som gir oss mulighet til å uanstrengt erstatte negative minner og følelser med positive. RIM metoden kan dermed hjelpe klienter med å skape nytt positivt kroppsminne som erstatter gammel smerte, selv om det faktiske minnet forblir det samme

The river of emotions

Vi vet at følelser styrer beslutninger og atferd, og at 95 % av hjerneaktiviteten vår ikke er bevisst. Vi går gjennom livet i utgangspunktet ubevisste og lar våre tidligere erfaringer styre våre  beslutninger og atferd. RIM-skaper Dr. Deb, kaller det for ‘River of Emotions’. Følelser strømmer gjennom kroppen vår som vann strømmer gjennom en elv. Hvis en negativ følelse unngås, er det som å kaste en stein i elven. Og de fleste av oss har mange steinblokker i elven vår, og gjerne også en komplett demning. Dette gjør at vi oversvømmes av de negative følelsene vi prøver å unngå. Det vi unngår vil ikke bare vedvare, det vil også utvides. Livet fortsetter rundt steinblokkene og forårsaker unødvendig smerte og plager. Fastlåste følelser kan også føre til alvorlige fysiske plager, spesielt hvis de varer i årevis.

Hvordan en RIM sesjon gjennomføres

Hver sesjon er avsluttende og uavhengig. Mange klienter velger en pakke på 3-5 sesjoner for å styrke og akselerere endringene på veien mot en ny måte å leve på, men også en enkelt sesjon kan være kraftfull og skape ønsket endring. En RIM sesjon varer normalt fra 1-2 timer, inkl. tid til å samtale både før og etter prosessen. Du sitter komfortabelt og avslappet med øynene lukket, men det er et våkent og bevisst samspill mellom oss. I ukene etter sesjonene vil du enkelt kunne fremkalle dine nye overbevisninger for å underbygge og ytterligere integrere endringene i din kropp, i ditt sinn og i ditt liv.

En av RIMs absolutte fordel er at en sesjon gjennomføres like godt via telefon og via Zoom/Teams (med oppkobling kun ved hjelp av et tastetrykk – krever ingen tekniske forkunnskaper), som ansikt til ansikt. Det betyr at denne tjenesten kan tilbys helt uavhengig av hvor en befinner deg.

 

Historien om RIM

RIM-metoden ble til i 1995 etter en personlig opplevelse Deborah Sandella hadde da faren hennes hadde et hjerteinfarkt. Gjennom en spontan visualisering følte Sandella at hun kunne påvirke faren sin til å bli bedre, noe som ledet henne til en lengre utforskning av hvordan visualisering og mentale bilder kan brukes terapeutisk. Hun var allerede en erfaren psykoterapeut med en solid akademisk bakgrunn, men denne opplevelsen ledet henne til å utforske ukonvensjonelle teknikker som i større grad bruker menneskets underbevissthet og kroppslige erfaringer. RIM-metoden ble først utviklet som en blanding av teknikker som Somatic Therapy, Ericksonian Hypnosis og Interactive Guided Imagery, og har siden utviklet seg og ekspandert til å bli det den er i dag3.

RIM metoden for meg

Jeg har alltid vært glad i å lære nye ting, og ikke minst ha en god bredde i verktøyene jeg har med meg når jeg bistår mennesker på livsreisen. RIM metoden fenget meg umiddelbart med sin kombinasjon av dybde og  effektivitet. Og når jeg fikk muligheten til å lære teknikken i 2018, og videre studere under grunnleggeren Deborah Sandella, så har veien videre betydd mye både for mine klienter og meg selv.

Mine klienter lar seg stadig overraske over hvor enkelt og naturlig de kommer til roten av sine utfordringer OG løser de. Gjennom mitt arbeid med RIM metoden har også jeg fått utviklet meg – både som fasilitator og person.

Jeg har i store deler av mitt voksne liv vært styrt av venstre hjernehalvdel i tenkemåte og atferd, og dermed vært mest komfortabel med logikk og ikke vært særlig følelsesorientert. RIM har lært meg å verdsette og utvikle min høyre hjernehalvdel, og dermed i større grad integrert de to halvdelene. Denne integreringen har gjort meg til et helere menneske. En utvikling både jeg og de rundt meg har satt pris på. Jeg pleier likevel å si at jeg stadig er “work in progress”, og det er godt å vite at vi alltid kan strekke og utvikle oss videre.

Jeg tror oppriktig at RIM metoden fant meg på det tidspunktet i livet hvor jeg trengte det, både på det profesjonelle og det individuelle nivå. Kanskje er det RIM du trenger akkurat nå i ditt liv?