Karriererådgivning pakke a' 5 timer

kr 5500,00

Karriererådgivningspakke med 5 timer. Online via Zoom /Teams, alternativt på kontoret i Kristiansand.

Å stake ut en ny kurs er en prosess. Et pakkeløp anbefales alltid for best resultat.

 

Velg dato og klokkeslett: 

Beskrivelse

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. Uansett hvilken grunn du har for å vurdere å bytte jobb, så er det stor sjanse for at du nå er i prosess – en endringsprosess. Om det er på grunn av nåværende arbeidsoppgaver, endringer på jobb, lederen du har, eller du rett og slett kjenner du er klar for noe nytt, så kjennetegnes prosessen ofte av å være både spennende og skummel på en gang. Skummel fordi en vet hva en har og ikke hva en får, pluss at usikkerhet i hva fremtiden bringer kan være utfordrende å stå i. Spennende fordi det innebærer en ny start og nye muligheter.

Fellesnevneren for å lykkes best mulig i denne omstillingsprosessen handler om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så stake ut en ny kurs. Å bli kjent med egne interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse og jobbmotivasjon, vil styrke videre karrierevalg og karriereutvikling. Ofte handler det om å få hjelp til å sortere og plassere.

Det får du i karriererådgivning!