Tjenester

Personlig utvikling

Har du lyst til å forandre på noe? Har du et mål du ønsker å nå? Eller føler du livet har stoppet litt opp? Helt overordnet er coaching og mental trening for alle som ønsker å utvikle seg! Bli nysgjerrig på deg selv igjen.

Det er mange grunner til en kjenner behov for å reorientere seg i livet. Coaching er en fin tilnærming til å utforske seg selv på nytt, sette mål og lage strategien for å komme dit – mens du heies på i prosessen. Coachen er en fasilitator av prosessen, mens det er du som sitter i førersetet.


Kanskje er det noen autopiloter som ikke lenger tjener deg. Kanskje er det relasjoner som er utfordrende. Uansett årsak – ønsker du endring, vil du få til endring. Og jeg kan hjelpe deg på veien.


La meg fasilitere frem dine styrker og hva som er viktig for deg, så du tar valg som er riktig akkurat for deg.


Coaching gjennomføres primært online via Zoom eller Teams (opplæring gis etter behov), men det kan også avtales møte i lokalene på Kjøita 25 i Kristiansand eller annet egnet sted.


Siden endring er en prosess som går over noe tid vil det alltid være mest effektivt med et coachingløp på ca 5 timer, og derfor anbefaler jeg alltid et slikt pakkeløp for best resultat.


Skulle du likevel ha et engangsbehov fordi du står ved et valg eller liknende, kan en enkeltstående time være nyttig.


Coachen er underlagt taushetsplikt.


Book tiden som passer best for deg under ‘bestill time’ nedenfor.

Karriererådgivning

Vurderer du ny jobb, eller er du allerede på søken? Jeg hjelper deg å utforske din kompetanse og motivasjon på ny, sånn at du kan stake ut en ny kurs. Jeg hjelper deg også med å lage CV’n du er stolt av, og trener deg i å trygt og enkelt kommunisere din kompetanse. Jeg bistår også med søknad, intervjutrening og testing ved behov.

 • Håndtere omstilling
 • Uten jobb – hva nå?
 • Lyst på ny jobb?
 • Jobbvalg – ved flere valg
 • Bygging av karriere?
 • Nyutdannet?
 • Usikker på veien videre?

 

Karriererådgivning er både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, og for deg som ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til. Med å kjenne dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse vil du lettere kunne ta karrierevalg og være bevisst din karriereutvikling.

Karriererådgivning er høyaktuelt dersom du står i en omstilling på jobb (ny leder, nye oppgaver etc), eller om du står i en situasjon med nedbemanning, eller du av andre årsaker ønsker eller må slutte i jobben din.

I Karriererådgivning brukes coachingtilnærming for utforsking av kjerneverdier og motivasjon, og rådgivning knyttet til utarbeidelse av CV (alt. også Linkedin profil), jobbsøknader, tester og intervjutrening.

Karriererådgivning gjennomføres primært online via Zoom eller Teams (opplæring gis ved behov), men det kan også avtales møte i lokalene på Kjøita 25 i Kristiansand eller annet egnet sted.

Jeg benytter meg av Cut-e/Aon testverktøyet for kartlegging av verdier, motivasjon og interesser, Metis EASI som profiltypeverktøy og Profråd karriereverktøy, etter ønske og behov.

Jeg er en erfaren coach og karriererådgiver, og har bistått mange over i ny jobb! Mine over 20 års erfaring med HR og ledelse, gjør at jeg kjenner alle faser av en rekrutteringsprosess.

Karriererådgiver er underlagt taushetsplikt.

Siden det å sette ny kurs er en prosess som går over noe tid vil det alltid være mest effektivt med et karriererådgivningsløp på ca 5 timer, og derfor anbefaler jeg alltid et slikt pakkeløp for best resultat.

Skulle du likevel ha et engangsbehov fordi du står ved et valg eller liknende, kan en enkeltstående time være nyttig.

Book tiden som passer best for deg under ‘bestill time’ nedenfor.

 

ONLINE KURS
Ønsker du i ro og mak å utforske ytterligere hva som er viktig for deg i en jobb og utarbeide CVn og søknaden som best viser deg frem, kan online kurset ‘Ny kurs – et karriereomstillingsprogram’være et alternativ for deg. 

Online kurset er bygget opp av moduler og leksjoner, og har både video, tekst og arbeidsbok for å fasilitere deg i din prosess. 

RIM® PROSESSEN

RIM® prosessen er en skånsom og trygg, dyp og effektiv prosess, som navigerer mellom kropp og sinn, hode og hjerte, for økt vitalitet, glede og suksess. Hver og ens ekstraordinære indre prosesser frigjøres enkelt og uanstrengt.

Bestill RIM sesjon eller lær deg verktøyene og bli RIM fasilitator (første kurs i oktober 2022).

RIM® er en samtalebasert teknikk, som er effektiv på:

 • Stress og angst
 • Skam og depresjon
 • Sorg og anger
 • Giftige relasjoner
 • Avhengighet
 • Sinne og frustrasjon

 

Hvordan RIM virker

RIM® prosessen er spesielt god på følelesmessige blokkeringer. Nervesystemet vårt koder inn en forestilt hendelse på lik linje med en faktisk hendelse, noe som gjør at et emosjonelt kroppsminne kan regenereres for å lage nye positive nevrologiske spor som gjør slutt på gammel smerte – selv om det faktiske minnet forblir det samme. RIM® prosessen vil også bidra til at de nye kroppslige følelsene automatisk vil stimulere til forbedret helse i både sinn og kropp.

 

Sertifisert RIM fasilitator

Sertifisert RIM fasilitator er en beskyttet tittel, og en må ha studert under Dr. Deborah Sandella. Jeg er nå i ferd med å avslutte Master level, og er i gang med trainer opplæring for å utdanne nye fasilitatorer – som første i Norge.

 

RIM sesjon der DU er

En av RIMs absolutte fordel er at en sesjon gjennomføres like godt via telefon og via Zoom/Teams (med oppkobling kun ved hjelp av et tastetrykk – krever ingen tekniske forkunnskaper), som ansikt til ansikt. Det betyr at denne tjenesten tilbys helt uavhengig av hvor du befinner deg. Jeg tilbyr RIM sesjoner både på norsk og engelsk.

 

Hvordan gjennomføres en RIM sesjon

Hver sesjon er avsluttende og uavhengig. Mange klienter velger en pakke på 3-5 sesjoner for å styrke og akselerere endringene på veien mot en ny måte å leve på, men også en enkelt sesjon kan være kraftfull og skape ønsket endring. En RIM sesjon varer normalt fra 1-2 timer, inkl. tid til å samtale både før og etter prosessen. Du sitter komfortabelt og avslappet med øynene lukket, men det er et våkent og bevisst samspill mellom oss. I ukene etter sesjonene vil du enkelt kunne fremkalle dine nye overbevisninger for å underbygge og ytterligere integrere endringene i din kropp, i ditt sinn og i ditt liv.

 

Hva gjør RIM så unikt?

De aller fleste av oss styres av vår venstre hjernehalvdel, som representerer vår logiske tekning. Og det er jo ikke et problem eller utfordring i livet vi ikke logisk har tilnærmet oss før – men mye forblir likevel uløst. Det RIM gjør er å raskt, trygt og effektivt bryte igjennom og forbi den logiske delen av hjernen og inn via vår høyre hjernehalvdel, som er den følelsesmessige delen av hjernen. Det gir tilgang til en annen lagringsenhet i hjernen, og dermed mulighet for å jobbe med de emosjonelle blokkeringene. Det er gjennom enkle teknikker kroppen selv som gir uttrykk for hvor det er nødvendig å jobbe og det aller mest fascinerende er at kroppen aldri ta deg dypere, eller inn i problemer du ikke er i stand til å håndtere. Kroppen vet! Fasilitatorens viktigste oppgave er å skape en ramme hvor du som klient ALLTID er trygg, er den som leder an og har tillit til den indre prosessen. Fasilitatoren følger klienten.

En RIM prosess betyr at utfordrende ting i livet kan adresseres og frigjøres på en trygg og effektiv måte.

 

Hva RIM IKKE er

RIM er ikke terapi, RIM er ikke coaching. RIM® Fasilitatoren er ikke eksperten eller lederen av prosessen, men RIM® Fasilitatoren følger og guider klienten til skjulte blokkeringer, som raskt blir forløst gjennom RIM teknikken. RIM® prosessen inkluderer ikke intellektuell eller analytisk forståelse av psykodynamikken. Det er på bakgrunn av både etisk og faglig forsvarlighet viktig at klienten oppgir eventuelle fysiske og/eller psykiske diagnoser. Ved oppstart av nye klienter fylles det alltid ut et egenerklæringsskjema.

 

RIM noe for deg?

En sesjon kan bookes her eller ved å trykke på ‘bestill time’ nedenfor.

 

Ønsker du å vite mer om RIM?

RIM prosessen er utviklet av Dr Deborah Sandella, og hun har har gitt ut flere bøker, hvor den mest kjente er «Goodbye Hurt and Pain» (engelsk). Denne kan du bestille her. Den finnes også i lydbok på Audible.

Nettkurs

For deg som vil begynne på egenhånd. Her finner du nettkurs og andre ressurser for deg som vil videre i din personlige utvikling uten direkte støtte for øyeblikket.

Nettkurset Ny kurs – et digitalt karriereomstillingsprogram vil du kunne gjennomføre i ro og mak når og hvor det passer for deg.

Ledercoaching

Ledercoaching er for deg som ønsker å bli en bedre leder, både om du er ny som leder eller har vært leder en stund.

Ta lederskapet ditt til nye høyder med meg som coach og sparringspartner.

Jeg kan bistå deg i å utforske dine styrker og svakheter som leder, og videreutvikle det du ønsker å bli sterkere på.

Jeg kan også være en sparringspartner i f. eks:

 • klok kommunikasjon
 • håndtering av ansatte
 • håndtering av konflikter

Kine for Hire

Jeg kan dekke interim behov som daglig leder, avdelingsleder, HR ansvarlig og HR business partner. Ta kontakt for match av behov og sjekk av tilgjengelighet. Referanser oppgis med glede på forespørsel.

Gjennom mitt selskap dinHR AS leverer jeg HR tjenester både på time- og prosjektbasis, men kan også ivareta en virksomhets HR funksjon som helhet. Jeg tar interimoppdrag som HR direktør, HR BP, HR rådgiver og leder av forretningsenhet. Jeg bistår også ansatte som må, eller selv ønsker, å slutte i jobben over i ny jobb, både gjennom individuell rådvining/coaching og gjennom det egenutviklede onlinekurset ‘Ny kurs – et karriereomstillingsprogram’. Online kurset kan også tilbys ansatte f. eks ifm nedbemanning. For komplett oversikt over leveranseområder, se www.dinhr.no.

Jeg har bred erfaring som leder, samt som rådgiver og sparringspartner for både ansatte og ledere. Jeg brenner for å få rett person på rett plass, god medarbeideroppfølging, gjennomføre gode endringsprosesser, drive effektiv lederstøtte, og å få frem det beste i hver enkelt ansatt, slik at virksomheten totalt sett leverer mer til riktig tid. Erfaring fra både linjelederansvar og ansvar for HR funksjon. Lang erfaring med fjernledelse. Mine nøkkelegenskaper er at jeg skaper tillit og motivasjon, og at jeg stimulerer til å tenke ut av boksen.

Av faglig bakgrunn har jeg 20 års erfaring med HR arbeid, inkludert stilling som HR direktør i Visma. Jeg har gründet flere selskaper, og jeg har det aktive sideprosjektet dinhyttekos.no – en nettbutikk for hytteentusiasten, som også jeg er. I min grunnutdanning har jeg psykologi, veiledningspedagogikk, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling, og jeg har en mastergrad i adminstrasjon og ledelse. Jeg har nylig avsluttet programmet ‘Ledelse i en digital tid’, samt faget karriererådgivning, og startet programmet ‘Inkluderingskompetanse’ ved UiA. Jeg oppfyller også en gammel drøm om å ferdigstille en bachelorgrad i psykologi. Jeg er sertifisert karriererådgiver, RIM fasilitator og NLP businesscoach.

Ta gjerne kontakt for en prat om jeg kan løse en utfordring hos deg. Jeg er del av et stort HR nettverk som trekker veksler på hverandre om omfanget er av større art. Jeg jobber i all hovedsak remote, og har lang erfaring og gode verktøy i denne tilnærmingen.

Se LinkedIn-profil.

Foredrag

Bedrift, organisasjon eller klubb? Foredrag om motivasjon, kommunikasjon, energibalanse, det å ta valg, ledelse av eget liv, og det gode liv. Spesialsydd etter behov.

Det kan bestilles både fysiske og digitale foredrag. Og jeg utarbeider gjerne foredrag spesielt for hva som rører seg hos nettopp din gjeng. Trykk på ‘kontakt meg’ nedenfor for å starte dialogen om det.

Katalogkurs som både kan gjennomføres fysisk og digitalt er:

Referanser

Er du klar for en ny start? Book time i dag!

Under «Gjør en avtale» kan du velge ønsket tjeneste og bestille time online.