Test deg selv!

Å være oppmerksom på eget stressnivå er første steg til god stressmestring.

Ta denne enkle testen for å måle ditt stressnivå

Denne testen har 10 spørsmål, og du blir spurt om dine følelser og tanker i løpet av den siste måneden. Ved hvert spørsmål vil du bli bedt om å angi ditt svar ved å angi hva passer best for HVOR OFTE du har følt eller tenkt på en spesiell måte. Selv om noen av spørsmålene kan virke like, er de forskjellig, og du bes om å se på hvert enkelt som et separat spørsmål. Det beste er ofte å svare ganske raskt. Det vil si at du ikke skal telle opp antall ganger du følte deg på en spesiell måte, men velge det alternativet som du kjenner passer best for deg.

Denne stresstesten er basert på Perceived Stress Scale (PSS). Den ble opprinnelig laget av Cohen et al (1983), og er et anerkjent psykologisk verktøy for å måle opplevd stress, som er klinisk validert og brukt verden over.

Perceived Stress Scale (PSS) er en test som måler i hvilken grad situasjoner i livet oppleves og vurderes som stressfulle, utviklet for å måle i hvilken grad situasjoner i ens liv blir vurdert som stressende. Psykologisk stress er definert som i hvilken grad personer oppfatter (vurderer) at deres krav overstiger deres evne til å takle.

Spørsmålene omhandler tanker og følelser i løpet av siste måned. De er enkle å forstå av en generell art.

Spørsmålene er oversatt til norsk av intensivsykepleier/stipendiat Hanne Birgit Alfheim, Siril Furebotn Høier, Randi Henriksen, Ellen Granerud og Vivi Lycke Christensen, oktober 2012, Oslo universitetssykehus.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og den er ment som et verktøy for å vurdere stressnivået ditt. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

527

Ditt opplevde stressnivå

1 / 10

1. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du blitt opprørt på grunn av uventede hendelser?

2 / 10

2. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt at du ikke var i stand til å kontrollere viktige ting i livet ditt?

3 / 10

3. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt deg nervøs og “stresset”?

4 / 10

4. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt deg trygg på din evne til å håndtere personlige problemer?

5 / 10

5. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt at ting har gått din vei?

6 / 10

6. I løpet av siste måneden, hvor ofte har du opplevd at du ikke har mestret alle de tingene du måtte gjøre?

7 / 10

7. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du vært i stand til å kontrollere irritasjonsmomenter i livet ditt?

8 / 10

8. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt deg ovenpå?

9 / 10

9. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du vært sint på grunn av hendelser som har vært utenfor din kontroll?

10 / 10

10. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt at vanskeligheter har hopet seg opp så mye at du ikke kunne håndtere dem?

Vår opplevelse av eget selvbilde og selvfølelse kan variere gjennom livet.

Ta denne enkle testen for å måle din opplevde selvfølelse

Dette spørreskjemaet handler om selvfølelse. Skjemaet heter Rosenberg selvfølelsesskala og består av 10 spørsmål/utsagn. Utsagnene skal besvares ved hjelp av en fire-punkts skala, med svaralternativene: helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig.

Spørreskjemaet er utviklet av Rosenberg (1979), og er oversatt til norsk av von Soest, 2005. Skjemaet er gratis og til fri benyttelse.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og den er ment som et verktøy for å måle din opplevde selvfølelse akkurat nå. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

173

Kartlegging av opplevd selvfølelse

1 / 10

Jeg er stort sett fornøyd med meg selv

2 / 10

Noen ganger synes jeg at jeg ikke er god for noen ting

3 / 10

Jeg synes at jeg har flere gode kvaliteter

4 / 10

Jeg er i stand til å gjøre ting like godt som folk flest

5 / 10

Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av

6 / 10

Til tider føler jeg meg ubrukelig

7 / 10

Jeg føler at jeg er en verdifull person, i det minste på samme nivå som andre

8 / 10

Jeg skulle ønske at jeg hadde mer respekt for meg selv

9 / 10

Alt i alt er jeg tilbøyelig til å føle meg mislykket

10 / 10

Jeg har en positiv innstilling til meg selv

Også opplevelsen av livskvalitet vil variere med hva vi står i.

Ta denne enkle testen for å måle opplevd livskvalitet

Dette skjemaet måler din opplevelse av livskvalitet ved at du angir hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om livet ditt.

En 5-elements skala designet for å måle globale kognitive vurderinger av ens liv tilfredshet (ikke et mål på verken positiv eller negativ påvirkning). Det  angis hvor enig eller uenig i hvert av de 5 punktene ved å bruke en 7-punkts skala som går fra 7 helt enig til 1 helt uenig.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og den er ment som et verktøy for å måle din opplevde livskvalitet akkurat nå. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

75

Kartlegging av opplevd livskvalitet

1 / 5

På de fleste måter er livet mitt slik jeg ønsker det

2 / 5

Livsbetingelsene mine er svært gode

3 / 5

Jeg er fornøyd med livet mitt

4 / 5

Så langt har jeg fått det viktigste jeg har ønsket meg i livet

5 / 5

Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret på noe

Vår trivsel på jobb vil variere noe, men jobbtilfredshet over tid kan fortelle oss noe mer.

Ta denne enkle testen for å måle jobbtilfredshet

Denne testen har 36 spørsmål, og du blir spurt om dine følelser og tanker rundt din jobbsituasjon.

Testen gir et situasjonsbilde av din grad av tilfredshet/utlfredshet i jobb.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og den er ment som et verktøy for å vurdere din jobbsituasjon akkurat nå. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

0%
48

Jobbutilfredshetsquiz

1 / 36

1. Rollen din mangler mening og formål, du føler ikke at det du bidrar med utgjør en forskjell

2 / 36

2. Folk blir mobbet og/eller blir ikke behandlet med respekt

3 / 36

3. Mangel på opplæring og støtte gjør det vanskelig å gjøre jobben din godt

4 / 36

4. Arbeidsmiljøet er lite attraktivt

5 / 36

5. Personlige problemer påvirker arbeidsgleden din, disse problemene påvirker fokus og motivasjon osv

6 / 36

6. Du parkerer den virkelige deg ved døren, og robotversjonene av deg går på jobb

7 / 36

7. Du oppnår ikke potensialet ditt

8 / 36

8. Du har mistet selvtilliten og selvfølelsen er lav

9 / 36

9. Veldig lite med jobben interesserer deg

10 / 36

10. Jobben din mangler sikkerhet

11 / 36

11. Bare sjefens ideer blir lyttet til

12 / 36

12. Du vet ikke hva du skal gjøre

13 / 36

13. Du føler deg innesluttet og vet ikke hvordan du skal endre det

14 / 36

14. Du bruker ikke ferdighetene du liker å bruke

15 / 36

15. Organisasjonen er for byråkratisk, og retningslinjer og prosedyrer bremser alt

16 / 36

16. Lønna er for lav

17 / 36

17. Folk er ikke stolte over arbeidet sitt, og innsats blir ofte ignorert

18 / 36

18. Jobben og arbeidsmiljøet ditt er ikke morsomt

19 / 36

19. Personalpolitikken drar deg ned

20 / 36

20. Din rolle eller organisasjon er ikke på linje med det du tror på

21 / 36

21. Du har svært lite autonomi og kontroll over arbeidet ditt

22 / 36

22. Du har en økende følelse av at du kan forbedre livskvaliteten din

23 / 36

23. Jobben din betaler regningene, men lidenskapene dine blir stående som en hobby

24 / 36

24. Arbeidsmengden er for stor

25 / 36

25. Livet ditt føles ute av balanse

26 / 36

26. Jobben er ikke i tråd med dine verdier

27 / 36

27. Du jobber ikke med de tingene som virkelig betyr noe for deg

28 / 36

28. Du vet ikke hva som gjør deg glad

29 / 36

29. Du blir stadig oversett ved forfremmelser

30 / 36

30. Du vet ikke hvilke ferdigheter du har, eller hva du er god på

31 / 36

31. Det er mangel på anerkjennelse på jobb, og folk verdsetter deg ikke for det du gjør

32 / 36

32. Du kjeder deg, og jobben mangler utfordringer

33 / 36

33. Du ser ingen mulighet for vekst eller avansement

34 / 36

34. Kulturen er veldig negativ

35 / 36

35. Du kommer ikke overens med kollegene dine

36 / 36

36. Du føler deg fastlåst, og ser ikke veien ut av det

Utbrenthet er dessverre noe mange opplever igjennom livet.

Ta denne enkle testen for å kartlegge tegn på utbrenthet

Dette skjemaet kartlegger tegn på utbrenthet. Ta grep tidlig nok, og be om hjelp om dette gjelder deg! Utbrenthet har god prognose, så lenge man får riktig type hjelp. 

14 påstander graderes på en 7-punkts skala som går fra 7 helt enig til 1 helt uenig.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og den er ment som et verktøy for å måle din opplevde livskvalitet akkurat nå. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

145

Tegn på utbrenthet

1 / 14

Jeg føler meg trøtt

2 / 14

Jeg føler at jeg ikke tenker klart

3 / 14

Jeg føler meg fysisk tappet for energi

4 / 14

Jeg føler meg oppgitt

5 / 14

Jeg føler det som om “batteriene” min er “utladet”

6 / 14

Jeg føler meg utbrent

7 / 14

Mine tanker går tregt

8 / 14

Jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg

9 / 14

Jeg føler at jeg ikke klarer å beholde fokus i tankene mine

10 / 14

Jeg føler meg ikke i stand til å være sensitiv i forhold til mine kollegers og/eller kunders behov

11 / 14

Jeg har ikke energi til å gå på jobb om morgenen

12 / 14

Jeg har vanskeligheter med å tenke på ting som er kompliserte

13 / 14

Jeg føler meg ikke i stand å engasjere meg følelsesmessig i mine kolleger og kunder

14 / 14

Jeg føler at jeg ikke er i stand til å være sympatisk overfor kolleger og kunder

Også opplevelsen av livskvalitet vil variere med hva vi står i.

Ta denne enkle testen for å måle opplevd livskvalitet

Dette skjemaet måler din opplevelse av livskvalitet ved at du angir hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om livet ditt.

En 5-elements skala designet for å måle globale kognitive vurderinger av ens liv tilfredshet (ikke et mål på verken positiv eller negativ påvirkning). Det  angis hvor enig eller uenig i hvert av de 5 punktene ved å bruke en 7-punkts skala som går fra 7 helt enig til 1 helt uenig.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og de er ment som et verktøy for å måle din opplevde livskvalitet akkurat nå. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

75

Kartlegging av opplevd livskvalitet

1 / 5

På de fleste måter er livet mitt slik jeg ønsker det

2 / 5

Livsbetingelsene mine er svært gode

3 / 5

Jeg er fornøyd med livet mitt

4 / 5

Så langt har jeg fått det viktigste jeg har ønsket meg i livet

5 / 5

Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret på noe

Også opplevelsen av livskvalitet vil variere med hva vi står i.

Ta denne enkle testen for å måle opplevd livskvalitet

Dette skjemaet måler din opplevelse av livskvalitet ved at du angir hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om livet ditt.

En 5-elements skala designet for å måle globale kognitive vurderinger av ens liv tilfredshet (ikke et mål på verken positiv eller negativ påvirkning). Det  angis hvor enig eller uenig i hvert av de 5 punktene ved å bruke en 7-punkts skala som går fra 7 helt enig til 1 helt uenig.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og de er ment som et verktøy for å måle din opplevde livskvalitet akkurat nå. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.

75

Kartlegging av opplevd livskvalitet

1 / 5

På de fleste måter er livet mitt slik jeg ønsker det

2 / 5

Livsbetingelsene mine er svært gode

3 / 5

Jeg er fornøyd med livet mitt

4 / 5

Så langt har jeg fått det viktigste jeg har ønsket meg i livet

5 / 5

Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret på noe

Er du klar for en ny start? Book time i dag!

Under «Gjør en avtale» kan du velge ønsket tjeneste og bestille time online.