RIM for første gang på norsk

For en reise! Endelig kan jeg introdusere RIM i Norge! Og endelig kan jeg kalle meg sertifisert RIM fasilitator. De siste åra har jeg vært under omfattende opplæring direkte under utvikleren av RIM, Dr Deb Sandella og the RIM Institute.

Hva RIM er

RIM®  (Regenerating Images in Memory) er en samtaleteknikk som legger til rette for å kommunisere med det ubevisste, intuitive sinn, med mål om frigjøring fra negative tanker, følelser og minner, så hver og en kan leve sitt liv på beste mulige måte.

RIM® prosessen er en skånsom og trygg, dyp og effektiv prosess, som navigerer mellom kropp og sinn, hode og hjerte, for økt vitalitet, glede og suksess. Hver og ens ekstraordinære indre prosesser frigjøres.

Teknikken er effektiv på områder som:

  • Stress og angst
  • Skam og depresjon
  • Sorg og anger
  • Giftige relasjoner
  • Avhengighet
  • Sinne og frustrasjon

Les gjerne mer her om RIM.

Hvordan RIM virker

RIM® prosessen gjør det mulig å regenerere den nevrologisk forankrede selvfølelsen på en god og hensiktsmessig måte. Nevrovitenskapen støtter RIM® effekten gjennom hjernens og nervesystemets plastisitet – altså at endring er mulig helt ned på cellenivå. Og siden nervesystemet koder inn en forestilt hendelse på lik linje med en faktisk hendelse, kan et emosjonelt kroppsminne regenereres for å lage nye positive nevrologiske spor som gjør slutt på gammel smerte – selv om det faktiske minnet forblir det samme. RIM® prosessen vil også bidra til at de nye kroppslige følelsene automatisk vil stimulere til forbedret helse i både sinn og kropp.

Sertifisert RIM fasilitator

Sertifisert RIM fasilitator er en beskyttet tittel, og for å få kalle seg det må det både kunne vises til grunnleggende og avansert nivå av opplæring, samt en god porsjon personlig utvikling. Det første nivået som kalles Essentials gjennomførte jeg i Danmark med trainer Lotte Vesterli – som også var den som introduserte meg til denne banebrytende teknikken. Jeg opplevde RIM som svært dyp og effektiv, og når jeg så ønsket å videreutvikle meg i denne teknikken måtte jeg til Denver, USA – for Dr Deb Sandella underviser de avanserte nivåene utelukkende selv. I tillegg til 2 opphold med kurs og trening i USA, har veien til sertifisering innebært 45 praksissesjoner med klienter (takk til alle som meldte seg frivillig til denne viktige fasen), samt månedlige utviklingssamtaler med de andre studentene. Det er også krav til å få beholde sertifiseringen, så teknikken må hele tiden holdes ved like og videreutvikles.

RIM sesjon der DU er

En av RIMs absolutte fordel er at en sesjon gjennomføres like godt via telefon og via online møteverktøy (med oppkobling kun ved hjelp av et tastetrykk – krever ingen tekniske forkunnskaper), som ansikt til ansikt. Det betyr at denne tjenesten tilbys helt uavhengig av hvor du befinner deg. Jeg tilbyr RIM sesjoner både på norsk og engelsk.

Hvordan gjennomføres en RIM sesjon

Hver sesjon er avsluttende og uavhengig. Mange klienter velger en pakke på 3-5 sesjoner for å styrke og akselerere endringene på veien mot en ny måte å leve på, men også en enkelt sesjon kan være kraftfull og skape ønsket endring. En RIM sesjon varer normalt fra 1-2 timer, inkl. tid til å samtale både før og etter prosessen. Du sitter komfortabelt og avslappet med øynene lukket, men det er et våkent og bevisst samspill mellom oss. I ukene etter sesjonene vil du enkelt kunne fremkalle dine nye overbevisninger for å underbygge og ytterligere integrere endringene i din kropp, i ditt sinn og i ditt liv.

Hva gjør RIM så unikt?

De aller fleste av oss styres av vår venstre hjernehalvdel, som representerer vår logiske tenkning. Og det er jo ikke et problem eller utfordring i livet vi ikke logisk har tilnærmet oss før – men mye forblir likevel uløst. Det RIM gjør er å raskt, trygt og effektivt bryte igjennom og forbi den logiske delen av hjernen og inn via vår høyre hjernehalvdel, som er den følelsemessige delen av hjernen. Det gir tilgang til en annen lagringsenhet i hjernen, og dermed mulighet for å jobbe med de emosjonelle blokkeringene. Det er gjennom enkle teknikker kroppen selv som gir uttrykk for hvor det er nødvendig å jobbe og det aller mest fascinerende er at kroppen aldri ta deg dypere, eller inn i problemer du ikke er i stand til å håndtere. Kroppen vet! Fasilitatorens viktigste oppgave er å skape en ramme hvor du som klient ALLTID er trygg, er den som leder an og har tillit til den indre prosessen. Fasilitatoren følger klienten. Det betyr at utfordrende ting i livet kan adresseres og frigjøres på en trygg og effektiv måte.

Hva RIM IKKE er

RIM er ikke terapi, RIM er ikke coaching. RIM® Fasilitatoren er ikke eksperten eller lederen av prosessen, men RIM® Fasilitatoren følger og guider klienten til skjulte blokkeringer, som raskt blir forløst gjennom RIM teknikken. RIM® prosessen inkluderer ikke intellektuell eller analytisk forståelse av psykodynamikken. Det er på bakgrunn av både etisk og faglig forsvarlighet viktig at klienten oppgir eventuelle fysiske og/eller psykiske diagnoser.

RIM noe for deg?

En sesjon kan bookes via denne linken. Samme sted vil du også kunne booke en innledende samtale for å finne mer ut av hva RIM er, og om det er noe for deg.

Reisen fortsetter

I min iver etter å fordype meg ytterligere i RIM har jeg nå nådd master nivå, samt at jeg i 2022 går trainer opplæring for å kunne tilby RIM Essentials (grunnivået av RIM opplæring) i Norge. Første kurs blir i oktober 2022.

Ønsker du å vite mer om RIM?

Dr Deb Sandella har gitt ut flere bøker, men den mest kjente er Goodbye Hurt and Pain (engelsk). Bestilles på samme link. Boka koster 298 kr + porto hvis tilsendt. Den finnes også i lydbok på Audible.

Facebook
Twitter
LinkedIn