Premium programmet Ny jobb

kr 35000,00

Premiumprogrammet er et 3 mnd intensivt program med ubegrenset tilgang til råd, støtte og trening i perioden.

Som premium kandidat følges du tett steg for steg fra dag 1. Du loses trygt og målrettet igjennom både din egen utforskningsprosess, eventuell ny kurs, og søkeprosessen fra A til Å.

NB! Begrenset med samtidige plasser.

For spørsmål, ta kontakt på kine@kineaasheim.no. Det samme også om det ønskes tilsendt faktura.

Beskrivelse

Innholdet spesialtilpasses ditt behov, men vil normalt inneholde følgende områder:

 • Kartlegging av nåsituasjon
 • Kommunikasjon rundt her og nå
 • Innsikt i egen omstillingsprosess
 • Fasilitering av din  jobbidentitet – hvem er du nå
 • Fasilitering av hva du er god på, hva som er viktig for deg og hvilket verdigrunnlag som ligger til grunn
 • Strategisk merkevarebygging – DU er din merkevare
 • Tilstedeværelse på Linkedin
 • Jobbsøkerprosessen fra A til Å
 • Intervjutrening
 • God og trygg oppstart i ny jobb

 

Programmets omfang

 • Intensivt oppstartsmøte på 3 timer – grunnlaget legges
 • Ukentlig digitalt møte
 • Ubegrenset bistand i utarbeidelse av CV pr mail
 • Ubegrenset bistand i søknadsskriving pr mail
 • Ubegrenset briefing i forkant av intervjuer pr telefon

 

Når programmet er bestilt tar jeg kontakt for å avtale oppstartsmøtet. Dette vil normalt skje innen 24 timer, og oppstartsmøte avtales oppstart på innen minimum 3 dager.