Foredrag/kurs: Oppnå mer med klok og effektiv kommunikasjon

kr 4990,00

Nysgjerrig på din PROFILTYPE og hvilken PÅVIRKNING denne har på din KOMMUNIKASJONsform? Dette er et kurs for den som vil oppnå mer med klok og effektiv kommunikasjon. Kurset inkluderer profiltypetest med fyldig rapport.

Hvilken profiltype vi har gir føring for hvordan vi er tilbøyelige til å kommunisere med andre, og på hvilken måte vi foretrekker å bli kommunisert til. Klok kommunikasjon handler om å budbringe og meningsutveksle på en konstruktiv og effektiv måte. Bevissthet rundt egen kommunikasjonsstil gir større forståelsesgrunnlag for andres kommunikasjonsstil og hvorfor også andre er tilbøyelig til å kommunisere som de gjør – på godt og vondt. Ved å ta i bruk denne innsikten i hverdagskommunikasjonen blir arbeidshverdagen enda mer produktiv.

 

Velg dato og klokkeslett: 

Beskrivelse

I forkant av kvelden gjennomfører det en online profiltypetest (ca 20 min) som vil gi hver og en ytterligere innsikt i egen atferds- og kommunikasjonsstil. Den individuelle profiltypetesten EASI gir en oversiktlig og lett forklart beskrivelse gjennom profilens plassering i henhold til atferdsstilene Entusiast, Supporter, Analytiker og Implementerer. Du får en individuell tilbakemelding på ditt testresultatet pr telefon eller Skype i forkant av samlingen. Testrapporten i sin helhet vil du få utdelt ifbm samlingen. PS! Eget testresultat vises kun til andre etter eget ønske.

Varighet: 2 timer

Sted: Digitalt eller fysisk (reisekostnader kan tilkomme)

Bonuselement: Testrapporten gir deg også innblikk i din motivasjonsstil – altså hvilke oppgaver du motiveres av, og kan dermed gi rom for refleksjon rundt nåværende arbeidssituasjon.

NB! Den individuelle testen koster i tillegg kr 1000,- pr person.

 

Dersom andre tidspunkter enn dagtid er ønskelig. Ta kontakt med meg på mail.