HR sparring for privatpersoner

kr 600,00

Lurer du på hvilke rettigheter du har som ansatt? Er du usikker på noe i arbeidsforholdet ditt? Skal du i et møte med sjefen? Er du i ferd med å signere en sluttavtale? HR spesialist Kine Aasheim har lang HR-erfaring og kjenner prosessene i arbeidslivet, og kan sparre med deg i akkurat den situasjonen DU står i.

Varighet: 30 min
Sted: Zoom/Teams eller telefon

 

Velg dato og klokkeslett: 

Beskrivelse

Hva er HR-sparring

HR står for Human Resources, og omhandler de menneskelige ressursene i en bedrift – altså ansatte. HR-sparring er en tjeneste for privatpersoner som har en utfordring/problemstilling knyttet til sitt arbeidsforhold som ønskes drøftet og sparret om med en kompetent HR person. Kanskje har ikke bedriften du jobber i en HR-avdeling/personalavdeling, eller kanskje sakens art gjør at den ønskes drøftet utenfor bedriften. Ingen problemstilling for liten, ingen problemstilling for stor, for tjenesten HR-sparring. Tjenesten er underlagt taushetsplikt.

 

Hvordan foregår en HR-sparring

HR-sparring foregår primært på telefon eller Zoom/Teams, men fysisk møte kan også avtales. Du legger frem saken/det du lurer på. Jeg stiller så effektive og avklarende spørsmål, slik at vi raskt kommer til kjernen av problemstillingen. Jeg sparrer og rådgir så basert på min kunnskap om lovverk og lange HR-erfaring. Dersom du har noen tilhørende skriftlig dokumentasjon, kan denne sendes meg på mail i forkant av samtalen.