Hva er en nødvendig samtale

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Innhold
Modul 1 Hva er egentlig ledelse?+
Leksjon 1 Hverdagsledelse  
Leksjon 2 Ledelse til glede og besvær  
Leksjon 3 Lederrollen  
Leksjon 4 Ytelse mot ytelse  
Leksjon 5 Leders plikter  
Leksjon 6 Medarbeiderens plikter  
Leksjon 7 Code of conduct / etiske retningslinjer  
Leksjon 8 HMS på agendaen  
Modul 2 Den psykologiske kontrakten+
Leksjon 1 Hva er en psykologisk kontrakt  
Leksjon 2 Hvordan opprettholde og videreutvikle en psykologisk kontrakt  
Modul 3 Onboarding av ny medarbeider+
Leksjon 1 Forberedelsen til oppstart  
Leksjon 2 Den viktige perioden fra signering til oppstart  
Leksjon 3 Forberedelse til oppstart  
Leksjon 4 Første dag  
Leksjon 5 Prøvetidsoppfølging  
Modul 4 Ledelse i hverdagen+
Leksjon 1 Klimafaktorer  
Leksjon 2 Når ansatte leverer over forventet  
Leksjon 3 Når ansatte leverer som forventet  
Leksjon 4 Når ansatte leverer under forventet  
Leksjon 5 Oppfølgingsplan  
Leksjon 6 Dokumentasjon i medarbeideroppfølging  
Modul 5 Medarbeidersamtalen+
Leksjon 1 Verdien av samtalen  
Leksjon 2 Ramme  
Leksjon 3 Forberedelse  
Leksjon 4 Gjennomføring  
Modul 6 Sykefraværsoppfølging+
Leksjon 1 Kjenn ditt sykefravær  
Leksjon 2 Hva er god sykefraværsoppfølging  
Leksjon 3 Plikter i oppfølgingsarbeidet  
Leksjon 4 Tidlig samarbeid med NAV og lege  
Modul 7 Den nødvendige samtalen-
Leksjon 1 Hva er en nødvendig samtale  
Leksjon 2 Forberedelse  
Leksjon 3 Gjennomføring  
Leksjon 4 Oppfølging i etterkant  
Modul 8 Rus og avhengighet på jobben+
Leksjon 1 Mistanke  
Leksjon 2 Dialog  
Leksjon 3 Oppfølging  
Modul 9 Refleksjoner rundt eget lederskap+
Leksjon 1 Hva er du god på i ditt lederskap  
Leksjon 2 Hvilke tre områder ønsker du å utvikle?