Forberedelse

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Innhold
Modul 1 Hva er egentlig ledelse?+
Leksjon 1 Hverdagsledelse
Leksjon 2 Ledelse til glede og besvær
Leksjon 3 Lederrollen
Leksjon 4 Ytelse mot ytelse
Leksjon 5 Leders plikter
Leksjon 6 Medarbeiderens plikter
Leksjon 7 Code of conduct / etiske retningslinjer
Leksjon 8 HMS på agendaen
Modul 2 Den psykologiske kontrakten+
Leksjon 1 Hva er en psykologisk kontrakt
Leksjon 2 Hvordan opprettholde og videreutvikle en psykologisk kontrakt
Modul 3 Onboarding av ny medarbeider+
Leksjon 1 Forberedelsen til oppstart
Leksjon 2 Den viktige perioden fra signering til oppstart
Leksjon 3 Forberedelse til oppstart
Leksjon 4 Første dag
Leksjon 5 Prøvetidsoppfølging
Modul 4 Ledelse i hverdagen+
Leksjon 1 Klimafaktorer
Leksjon 2 Når ansatte leverer over forventet
Leksjon 3 Når ansatte leverer som forventet
Leksjon 4 Når ansatte leverer under forventet
Leksjon 5 Oppfølgingsplan
Leksjon 6 Dokumentasjon i medarbeideroppfølging
Modul 5 Medarbeidersamtalen+
Leksjon 1 Verdien av samtalen
Leksjon 2 Ramme
Leksjon 3 Forberedelse
Leksjon 4 Gjennomføring
Modul 6 Sykefraværsoppfølging+
Leksjon 1 Kjenn ditt sykefravær
Leksjon 2 Hva er god sykefraværsoppfølging
Leksjon 3 Plikter i oppfølgingsarbeidet
Leksjon 4 Tidlig samarbeid med NAV og lege
Modul 7 Den nødvendige samtalen-
Leksjon 1 Hva er en nødvendig samtale
Leksjon 2 Forberedelse
Leksjon 3 Gjennomføring
Leksjon 4 Oppfølging i etterkant
Modul 8 Rus og avhengighet på jobben+
Leksjon 1 Mistanke
Leksjon 2 Dialog
Leksjon 3 Oppfølging
Modul 9 Refleksjoner rundt eget lederskap+
Leksjon 1 Hva er du god på i ditt lederskap
Leksjon 2 Hvilke tre områder ønsker du å utvikle?
>