Oppfølgingsplan

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Innhold
Module 1 Hva er egentlig ledelse?+
Unit 1 Hverdagsledelse
Unit 2 Ledelse til glede og besvær
Unit 3 Lederrollen
Unit 4 Ytelse mot ytelse
Unit 5 Leders plikter
Unit 6 Medarbeiderens plikter
Unit 7 Code of conduct / etiske retningslinjer
Unit 8 HMS på agendaen
Module 2 Den psykologiske kontrakten+
Unit 1 Hva er en psykologisk kontrakt
Unit 2 Hvordan opprettholde og videreutvikle en psykologisk kontrakt
Module 3 Onboarding av ny medarbeider+
Unit 1 Forberedelsen til oppstart
Unit 2 Den viktige perioden fra signering til oppstart
Unit 3 Forberedelse til oppstart
Unit 4 Første dag
Unit 5 Prøvetidsoppfølging
Module 4 Ledelse i hverdagen-
Unit 1 Klimafaktorer
Unit 2 Når ansatte leverer over forventet
Unit 3 Når ansatte leverer som forventet
Unit 4 Når ansatte leverer under forventet
Unit 5 Oppfølgingsplan
Unit 6 Dokumentasjon i medarbeideroppfølging
Module 5 Medarbeidersamtalen+
Unit 1 Verdien av samtalen
Unit 2 Ramme
Unit 3 Forberedelse
Unit 4 Gjennomføring
Module 6 Sykefraværsoppfølging+
Unit 1 Kjenn ditt sykefravær
Unit 2 Hva er god sykefraværsoppfølging
Unit 3 Plikter i oppfølgingsarbeidet
Unit 4 Tidlig samarbeid med NAV og lege
Module 7 Den nødvendige samtalen+
Unit 1 Hva er en nødvendig samtale
Unit 2 Forberedelse
Unit 3 Gjennomføring
Unit 4 Oppfølging i etterkant
Module 8 Rus og avhengighet på jobben+
Unit 1 Mistanke
Unit 2 Dialog
Unit 3 Oppfølging
Module 9 Refleksjoner rundt eget lederskap+
Unit 1 Hva er du god på i ditt lederskap
Unit 2 Hvilke tre områder ønsker du å utvikle?
>