Mine kjerneverdier og det de betyr for meg

Du må logge inn for å få tilgang til dette kurset.
Innhold
Modul 1 På vei til ny jobb+
Leksjon 1 Velkommen til Ny kurs - et karriereomstillingsprogram  
Leksjon 2 Kurstilnærmingen som gir deg best resultat  
Leksjon 3 Kursinnhold og mål  
Modul 2 Å være i omstilling+
Leksjon 1 Budskapet utad  
Leksjon 2 Viktigheten av å ta vare på deg selv  
Leksjon 3 Det å stå uten jobb og være i omstilling  
Leksjon 4 God nok  
Modul 3 Min jobbidentitet-
Leksjon 1 Det jeg er god på  
Leksjon 2 Det som er viktig for meg i en jobb  
Leksjon 3 Mine kjerneverdier og det de betyr for meg  
Leksjon 4 Min personlige merkevare  
Leksjon 5 Den aktive jobbsøkeren  
Leksjon 6 Noe helt annet? En helt ny kurs?  
Modul 4 Jobbsøkerprosessen+
Leksjon 1 CVn som gir deg oppmerksomhet  
Leksjon 2 Aktiv bruk av Linkedin  
Leksjon 3 Søknaden  
Leksjon 4 Bruk av rekrutteringssystemer  
Leksjon 5 Intervjuet  
Leksjon 6 Bruk av tester i rekruttering  
Leksjon 7 Profiltype: min profiltypes styrker og utfordringer  
Leksjon 8 Referanser  
Modul 5 Mitt nye ståsted+
Leksjon 1 Der jeg er nå  
Leksjon 2 Inspirasjon videre  
Modul 6 BONUS 1: Med en gründer i magen+
Leksjon 1 Fra forretningside til virksomhet  
Leksjon 2 Støtteordninger under etablering  
Modul 7 BONUS 2: God start i ny jobb+
Leksjon 1 Gratulerer med ny jobb!  
Leksjon 2 En god oppstart