Employee Well-being: Importance and Implementation

Du kan ikke se denne leksjonen før du har logget inn.
Innhold
Modul 1 Introduction to Norwegian HR+
Leksjon 1 Welcome and course structure  
Leksjon 2 Overview of HR in Norway: Legal Foundations and Cultural Context  
Leksjon 3 Understanding the Norwegian Labour Market  
Leksjon 4 Key Differences: Norwegian HR vs. Global HR Practices  
Modul 2 Recruitment and Hiring+
Leksjon 1 Job Advertising in Norway: Legal Requirements and Best Practices  
Leksjon 2 The Recruitment Process: From CV Screening to Interviews  
Leksjon 3 Employment Contracts in Norway: Mandatory Clauses and Templates  
Modul 3 Working Conditions and Environment-
Leksjon 1 Working Hours, Breaks, and Flexible Working Arrangements  
Leksjon 2 Health, Safety, and Environment (HSE) in the Norwegian Workplace  
Leksjon 3 Employee Well-being: Importance and Implementation  
Modul 4 Payroll and Compensation+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 5 Employee Relations and Legal Compliance+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 6 Training and Development+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 7 Performance Management+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 8 Termination of Employment+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 9 HR Policies and Employee Handbooks+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 10 Cultural Competence and Inclusive Leadership+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 11 Practical Tools and Templates+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.
Modul 12 Course Wrap-Up and Next Steps+
Det er ingen leksjoner i denne modulen.